China Boy (260 bpm) – Gypsy jazz Backing track / Jazz manouche